TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERIN NIMI

Pirkanmaan VaihtoAuto Oy:n asiakastietorekisteri

 

REKISTERINPITÄJÄ

Pirkanmaan VaihtoAuto Oy, Y-tunnus 2887496-5

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Mikael Salo, toimitusjohtaja

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Pirkanmaan VaihtoAuto Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin

· Laskutus- ja maksuliikenne

· Palvelujen tuottaminen ja kehitys

· Markkinointi

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Pirkanmaan VaihtoAuto Oy:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja 

· Henkilön nimi

· Yrityksen nimi ja tunnus

· Sähköpostiosoite ja puhelinnumero

· Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot

· Palvelu- ja käyttöasetukset

· Tuote- ja palvelutilausten tiedot

· Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Pirkanmaan VaihtoAuto Oy:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

MANUAALINEN AINEISTO

Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Pirkanmaan VaihtoAuto Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

TIETOHALLINTAJÄRJESTELMIIN TALLENNETUT TIEDOT

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Pirkanmaan VaihtoAuto Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

 

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

EVÄSTEET

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.